שאלות נפוצות

רישום

אתה יכול לרשום חשבון בדף הראשי. In-band רישום הושבת.

משלוחים

אנחנו לא מציעים ולא מתכננים לתמוך בכל משלוחים.

סיסמא

אין דרך לאפס את הסיסמה שלך.

אבטחה

השתמש PGP, OTR, OEMO עבור האבטחה שלך.

Jabber.uk faq