Funktioner

XEP-0045

Multi-användar-chatt

XEP-0065

SOCKS5 Bytestreams (proxy)

XEP-0115

Entitet kapacitet

XEP-0153

VCard-baserad Avatar (MUC)

XEP-0156

Upptäcka alternativa XMPP-anslutningsmetoder (HTTP)

XEP-0157

Kontaktadresser för XMPP-tjänster (missbruk)

XEP-0160

Bästa praxis för hantering av offline-meddelanden

XEP-0163

Protokoll för personlig händelse

XEP-0191

Kommando Blockera

XEP-0198

Strömhantering

XEP-0237

Roster versionering

XEP-0280

Meddelande Kolväten

XEP-0313

Hantering av meddelandearkiv

XEP-0352

Indikation för klienttillstånd

XEP-0357

Push-meddelanden

XEP-0363

HTTP-fil uppladdning

XEP-0368

SRV-poster för XMPP över TLS

XEP-0384

OMEMO-kryptering

XEP-0398

Användare Avatar till VCard-baserade Avatarer Konvertering

XEP-0411

Bokmärken Konvertering

Jabber.uk features